Pentacle – an exhibition/ Pentacle – en utställning

Treasures from Earth - Yoni - Riddaren II © Gunilla LöfgrenDrömmen om midja © Maj Ström?????????????A181 95x63cm 37.5x25" ©2012 Eva DillnerFlygande kyss @ 2010 Anita ElgerotPentacle
Five women artists from different parts of the country meet in the exhibition Pentacle . A project where the creative , the universal , is at the center . Five artists, five expressions that interpret the five elements earth, water, air, fire and spirit. The elements provide a creative freedom both in expression and form . As well as pictures on the walls , we can insert elements in different ways in the show environment. Pentacle, the creative source base. Five forces agree , 5 in 1 , We are One.

The theme is open , but right in the exhibition , each artist’s interpretation of the Pentacle, mounted on the wall or in the middle of the gallery in a booth , mounted in a circle.

Who are we? From Hälsingland in the north to Skåne in the south , between Småland and the plains of Västergötland , we also find Stockholm represented . The influences come from all over the world , from its roots in Brazil and Chile to Sami origin , long trips in India , living half his life in the United States and strong ties to the Swedish countryside. The artistic expressions vary , we are all established artists who have exhibited both in Sweden and internationally.

Creativity flows within and among us in different ways.
Each creation is a poem , a message , a memo , a hidden memory, a naked sense , a glance . They are journeys of the past, the present and the future redness. A fascination with our shortcomings , all the flaws and cracks that creates, destroys and brings us together . Intuition , or feeling , control painting. A journey of discovery , excited to see what would emerge on the canvas by letting the process take over, beyond the limited mind. Depict the thin wall between the outer and the inner . Try to reflect the interaction and explore how the center of gravity , the fruitful balance changes at life’s turning points . Discovering an artistic world in which the spirit, mind ,the subconscious and the mystery is only a few guides.

Pentacle
Fem kvinnliga konstnärer från olika delar av landet möts i utställningen Pentacle. Ett projekt där det kreativa, det universala, står i centrum. Fem konstnärer, fem uttryck som tolkar de fem elementen jord, vatten, luft, eld och ande. Elementen ger en kreativ frihet både i uttryck och form. Förutom bilder på väggarna kan vi föra in elementen på olika sätt i utställningsmiljön. Pentacle, den kreativa källans utgångspunkt. Fem krafter enas, 5 i 1, We are One.

Temat är fritt men mitt i utställningen har varje konstnär en tolkning av Pentacle, uppsatt på väggen eller mitt i galleriet i en monter, monterade i en cirkel.

Vilka är vi? Från Hälsingland i norr till Skåne i söder, mellan Småland och Västgötaslätten finner vi även Stockholm representerad. Influenserna kommer från hela världen, allt från rötter i Brasilien och Chile till samiskt ursprung, långa resor i Indien, bosatt halva livet i USA samt starka band till svenska naturen. De konstnärliga uttrycken varierar, vi är alla etablerade konstnärer, som har ställt ut både i Sverige och internationellt.

Kreativiteten flödar inom och mellan oss på olika vis.
Varje alster är en dikt, ett budskap, en minnesanteckning, ett gömt minne, en naken mening, en blick. De är resor av det förgångna, av nuet och av morgondagens rodnad. En fascination med våra tillkortakommanden, alla de skavanker och sprickor som bygger upp, raserar och för oss samman. Intuitionen, eller känslan, styr måleriet. En upptäcktsfärd, spännande att se vad som vill växa fram på duken genom att låta processen ta över, bortom de begränsade tankarna. Skildra den tunna väggen mellan det yttre och det inre. Försöka spegla interaktionen och utforska hur tyngdpunkten, den fruktbara balansen ändras vid livets vändpunkter. Att upptäcka en konstnärlig värld i vilken ande, själ, det undermedvetna och mysterium endast är några guider.

Konstnärer/Artists
Eva Dillner
eva@divinedesign.nu
http://www.divinedesign.nu

Anita Elgerot
art@anitaelgerot.com
http://www.anitaelgerot.com

Gunilla Löfgren
gunilla@skatubacken.se
http://www.skatubacken.se

Margareth Osju
margarethosjuart@hotmail.se
http://www.margarethosjuart.com

Maj Ström
http://www.svenskakonstnarer.se

Link/länk
http://www.divinedesign.nu/pentacle.html

Annonser
Published in: on november 4, 2013 at 2:55 e m  Kommentera